ภาพกิจกรรม

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่

ระหว่าง เดือน     มกราคม - มิถุนายน 2561    

---------------------------------------------

สมาชิกชมรมไท้เก๊ก เทศบาลนครหาดใหญ่

ฝึกเสริมทักษะไท้เก๊ก ขั้นสูง 

โดย อ.มานิต อุดมคุณธรรม

5 - 9 มิถุนายน 2561

---------------------------------------------

สมาชิกชมรมไท้เก๊ก เทศบาลนครหาดใหญ่

สาธิตการรำไท้เก๊ก 

ในงาน  ร่วมสืบสานวัฒนธรรม สงกรานต์ 2561   การรดน้ำขอพรผู้ใหญ่

ณ ห้างสรรพสินค้า โรบินสัน หาดใหญ่

14 เมษายน 2561

---------------------------------------------

สมาชิกชมรมไท้เก๊ก เทศบาลนครหาดใหญ่

ฝึกเสริมทักษะไท้เก๊ก ขั้นสูง 

โดย อ.มานิต อุดมคุณธรรม

3 -6 เมษายน 2561

---------------------------------------------

สมาชิกชมรมไท้เก๊ก เทศบาลนครหาดใหญ่ 

ร่วมงานมหกรรมไท้เก๊กสัมพันธ์ ภาคใต้ 2018 

นครศรีธรรมราช

10 - 11 มีนาคม 2561

ถ่ายร่วมกับสมาชิกชมรมไท้เก๊กจาก อะลอ สตาร์

ชุดแสดงโชว์ ไท้เก๊ก จาก สมาชิกชมรมไท้เก๊ก เทศบาลนครหาดใหญ่

เชิญธงของชมรมฯ ขึ้นบนเวที

พิธีแลกเปลี่ยนธง กับทางเจ้าภาพ

สมาชิกชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่ ถ่ายรูป ร่วมกัน ณ โรงแรม ทวินโลตัส

สมาชิกชมรมไท้เก๊ก เทศบาลนครหาดใหญ่  ยืน ประจำแถว

ร่วมออกกำลังกาย รำไท้เก๊ก พร้อมกัน

สมาชิกฯ  ถ่ายรูปร่วมกับคุณมานิต อุดมคุณธรรม ณ ห้องอาหาร โรงแรมทวินโลตัส

ร้านอาหาร เรือนผักกูด

ร้านโกปี๊ นครศรีธรรมราช

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

บ้านท่านขุนรัฐวุฒิวิจารณ์

ตลาด ๑๐๐ ปี ปากพนัง

ตลาดย้อนยุค @ ปากพนัง

---------------------------------------------

สมาชิกชมรมไท้เก๊ก เทศบาลนครหาดใหญ่ 

แจกของของเล่น เครื่องเขียน ขนม ไอศครีม ให้กับเด็ก ๆ 

ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

13 มกราคม 2561

ดร.ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ มาเยี่ยมและถ่ายรูปร่วมกับสมาชิกชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่

ดร.พฤกษ์ พัฒโน รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ มาเยี่ยมซุ้ม ของชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่

ของเล่น เครื่องเขียน ขนม มากมาย ที่นำมาแจกให้เด็ก ๆ

ไอศครีม วอลล์ มาเป็นคันรถ

เด็ก ๆ มีความสุข  ที่เข้ามาร่วมสนุก และรับของขวัญมากมายจาก  ซุ้มของชมรมไท้เก๊กฯ

ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี  ผู้มีอุปการะคุณ  งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561

 

---------------------------------------------

สมาชิกชมรมไท้เก๊ก เทศบาลนครหาดใหญ่ 

เข้าอวยพร วันเกิด ดร.ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่

7 มกราคม 2561

 

---------------------------------------------

 

 

 

 

 

合艾市政府太极拳

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่