ภาพกิจกรรม

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่

ระหว่าง เดือน     กรกฎาคม - ธันวาคม 2560    ( ต่อ )

---------------------------------------------

สมาชิกชมรมไท้เก๊ก เทศบาลนครหาดใหญ่ 

เป็นประธานองค์กฐิน

ทอดกฐินสามัคคี ณ สำนักสงฆ์วิมุติวนาศรม (บ้านเหนือ)

ต.คลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

29 ตุลาคม 2560

พุ่มกฐิน ของคณะสมาชิกจาก ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่

 

คุณวิบูลย์  จารุวงศ์วัฒนา ประธานชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

สรุปยอดรวมเงินร่วมทำบุญ / ทอดกฐิน เป็นเงิน  814,983   บาท

---------------------------------------------

ชมรมไท้เก๊ก เทศบาลนครหาดใหญ่ 

เชิญ อ.มานิต อุดมคุณธรรม และคณะ

สอนอบรม ต่อยอด ไท้เก๊ก ระดับสูง

ณ อาคารอเนกประสงค์  สนามกีฬาจิระนคร

23 - 25 ตุลาคม 2560

---------------------------------------------

ชมรมไท้เก๊ก Kelab  Mirage  Sarawak  ( Sarawak  Mirage  Club ) ( 砂拉越健与美协会  )

จาก  รัฐซาราวัค  ประเทศมาเลเซีย

และ

ชมรมไท้เก๊กลมปราณ  

Persatuan Sukan Taiji Qi Gong Kedah Utara  ( 吉北太极气功十八式体育总会)

จาก  อลอสตาร์  รัฐ เคดาห์   ประเทศมาเลเซีย

และ ชมรมไท้เก๊ก จาก ประเทศ อินโดนีเซีย

เยี่ยมพบปะ  ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่

7 ตุลาคม 2560  ณ อาคารอเนกประสงค์ สนามกีฬาจิระนคร

ต้อนรับ คณะไท้เก๊ก จาก ซาราวัก, อลอสตาร์  จากประเทศมาเลเซีย และ อินโดนีเซีย ที่ร้านอาหารกันเอง

สมาชิกไท้เก๊ก จาก ซาราวัก  , อลอสตาร์  , อินโดนีเซีย ร่วมกับ สมาชิกไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่

ร่วมกัน รำไท้เก๊ก ณ  ที่ทำการชมรมไท้เก๊ก เทศบาลนครหาดใหญ่

สมาชิกไท้เก๊ก จาก ซาราวัก  , อลอสตาร์  , อินโดนีเซีย ถ่ายรูป เป็นที่ระลึก ร่วมกับ สมาชิกชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่

งานเลี้ยงอาหารค่ำ ที่ ภัตตราคาร ต่อฮวด  (Torhuad Restaurant) 

คุณวิบูลย์ จารุวงศ์วัฒนา ประธานชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่ 

รับมอบของที่ระลึก จาก คณะไท้เก๊ก จากซาราวัก และ อลอสตาร์

มิตรสัมพันธ์ที่อบอุ่น  ของชาวไท้เก๊ก  จากหาดใหญ่ และ มาเลเซีย

---------------------------------------------  

ชมรมไท้เก๊ก เทศบาลนครหาดใหญ่ 

ร่วมพิธีเนื่องในวันสำเร็จมรรคผล เจ้าแม่กวนอิม

ณ ที่ประดิษฐานพระโพธิสัตว์กวนอิม สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ 

7  พฤศจิกายน 2560

---------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

合艾市政府太极拳

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่