ภาพกิจกรรม

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่

ระหว่าง เดือน     กรกฎาคม - ธันวาคม 2560

---------------------------------------------

ชมรมไท้เก๊ก เทศบาลนครหาดใหญ่ 

ได้รับเชิญร่วมงานพิธีเปิด

อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข หาดใหญ่ชีวาสุข

พร้อมได้รับเกียรติร่วมกิจกรรมการแสดง รำไท้เก๊ก ในพิธีเปิด

ณ ศูนย์บริการหาดใหญ่ชีวาสุข  สวนสาธารณะ เทศบาลนครหาดใหญ่

15 กันยายน 2560

นายวิรัช  ชินวินิจกุล องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่  ร่วมแสดงการรำไท้เก๊ก ในพิธีเปิด

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่  รับเกียรติเป็นตัวแทนปลูกต้นไม้ในพิธีเปิด

---------------------------------------------

ชมรมไท้เก๊ก เทศบาลนครหาดใหญ่ 

จัดอบรมไท้เก๊ก หลักสูตร ต่อยอด เข้าสู่ไท้เก๊ก ระดับสูง

วิทยากร โดย อ.มานิต อุดมคุณธรรม และคณะ

วันที่ 26 สิงหาคม  - 1 กันยายน 2560 ( เวลา 9.00 -16.30 น ) (รวม7 วัน เต็ม ) 

---------------------------------------------

ชมรมไท้เก๊ก เทศบาลนครหาดใหญ่ 

จัดงานฉลองครบรอบ 10 ปี ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่

วัน ที่ 7  กรกฎาคม  2560

ณ  โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า  

ดร.ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ให้เกียรติมาร่วมงาน

นายวิบูลย์  จารุวงศ์วัฒนา ประธานชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่ กล่าวต้อนรับแขกผู้มาร่วมงาน

ดร.ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ กล่าวแสดงความยินดีชื่นชม ผู้บริหารของชมรมฯ 

คุณจรูญศรี  ปึงพิพัฒน์ตระกูล กล่าวชื่นชม ในโอกาสครบรอบ 10 ปี ของชมรมฯ เป็นภาษาจีน

คุณจรูญศรี  ปึงพิพัฒน์ตระกูล บริจาคเงินเข้าชมรมฯ เป็นเงิน  5,000 บาท

คุณวรัญญา  ว่องสุวรรณเลิศ  บริจาคเงินเข้าชมรมฯ เป็นเงิน  5,000 บาท

คุณจินต์ - คุณพนิดา  รุจิเรืองโรจน์  บริจาคเงินเข้าชมรมฯ เป็นเงิน  5,000 บาท

คุณสมใจ สินธทียากร  บริจาคเงินเข้าชมรมฯ เป็นเงิน  3,000 บาท

พญ.สุภาวดี  ราชบริรักษ์  บริจาคเงินเข้าชมรมฯ เป็นเงิน  3,000 บาท

คุณชวง  เล่าวจีศาสตร์  บริจาคเงินเข้าชมรมฯ เป็นเงิน  2,000 บาท

การแสดง รำวงบันเทิง ของสมาชิก

บรรยากาศ  การรำวง 

เล่นเกมส์ 

การแสดงเต้นคาวบอย  ของสมาชิก

การแสดงรำวงสลับคู่  ของสมาชิก

การแสดง เต้นบาสโลบ ของสมาชิก

กล่าวปิดงาน และ ขอบคุณแขกที่มาร่วมงาน

---------------------------------------------

ชมรมไท้เก๊ก เทศบาลนครหาดใหญ่ 

ร่วมพิธีเนื่องในวันสำเร็จมรรคผล เจ้าแม่กวนอิม

 ณ ที่ประดิษฐานพระโพธิสัตว์กวนอิม สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ 

 12 กรกฎาคม 2560

---------------------------------------------  

 

 

 

 

 

 

合艾市政府太极拳

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่