ภาพกิจกรรม

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่

ระหว่าง เดือน     กรกฎาคม - ธันวาคม  2559

---------------------------------------------

อาจารย์ เจ้าอิ้วปิง ( 趙幼斌 Zhao Yu Bin ) 

เยี่ยมชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่

และชี้แนะไท้เก๊กแก่สมาชิกชมรม

14 พฤศจิกายน 2559

.

---------------------------------------------  

เรียนรู้ ไท้เก๊ก กับ อาจารย์ เจ้าอิ้วปิง ( 趙幼斌 Zhao Yu Bin ) 

ที่ เขาใหญ่  จ.นครราชสีมา

7 - 9  พฤศจิกายน  2559

---------------------------------------------  

ชมรมไท้เก๊ก เทศบาลนครหาดใหญ่ 

เข้าร่วมแข่งขันไท้เก๊ก ใน "มหกรรมไท้เก๊กแห่งชาติ ครั้งที่ 12"

ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น)

5  พฤศจิกายน 2559

พิธีเปิดงานมหกรรมไท้เก๊กแห่งชาติ ครั้งที่ 12

ซ้อมก่อนเข้าแข่งขัน

บรรยากาศการแข่งขันไท้เก๊ก

บรรยากาศ การรับเหรียญรางวัล

สรุปเหรียญรางวัลจากการแข่งขันไท้เก๊ก งานมหกรรมไท้เก๊กแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2016

ของชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่

 

เหรียญทอง 

เหรียญเงิน  เหรียญทองแดง  รวม
3 1 2 6


                          รายละเอียดเหรียญรางวัลที่ได้รับจากการแข่งขันไท้เก๊กแห่งชาติ ประจำปี 2016


2 เหรียญทอง    จาก   สุรศักดิ์ บันลือพงศ์เจริญ ลงแข่งในมวยไท่จิฉวนสืบทอด ตระกูลหยัง และพัดกังฟูไท้เก๊ก ชุดที่ 1 

                  1 เหรียญทอง    จาก   บุณยานุช เพทายบรรลือ ลงแข่งในพัดไท้เก๊กกังฟู ชุด 1

                  1 เหรียญเงิน      จาก ยิเสีย แซ่จู ลงแข่งใน มวยไท่จิฉวนสืบทอดตระกูลหยัง

                             1 เหรียญทองแดง   จาก ลีลาวรรณ  จารุวงศ์วัฒนา ลงแข่งใน มวยไท่จิฉวนสืบทอดตระกูลหยัง
      

                  1 เหรียญทองแดง  จาก บุณยานุช เพทายบรรลือ ลงแข่งใน มวยไท่จี๋ฉวนมาตรฐานการแข่งขัน 40 ท่า 

         

ถ่ายรูปร่วมกับ 

อาจารย์ เจ้าอิ้วปิง ( 趙幼斌 Zhao Yu Bin ) 

---------------------------------------------  

ชมรมไท้เก๊ก เทศบาลนครหาดใหญ่ สาขาแสงศรี

 จัดกิจกรรม  "ทำดีเพื่อพ่อ"

ร่วมกันเก็บกวาด  ทำความสะอาด พื้นที่โดยรอบบริเวณ สวนหย่อมแสงศรี

28 พฤศจิกายน  2559

สมาชิก ยืนสงบนิ่ง ถวายความอาลัยแก่ในหลวง  และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

 

---------------------------------------------  

 ร่วมปั่นรณรงค์ลดใช้พลังงาน 

วันปลอดรถ  ลดโลกร้อน

Hatyai Night Bike...Car Free Day

18 กันยายน 2559 

นัดรวมตัวกันที่ อาคารอเนกประสงค์ สนามกีฬากลางจิระนคร

ถ่ายรูปร่วมกัน ณ สถานที่จัดงาน  บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ 

ดร.ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรี นครหาดใหญ่  กล่าวเปิดงาน Hatyai Night Bike...Car Free Day

---------------------------------------------  

สมาชิกชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่

 เยี่ยมสมาชิกชมรมไท้เก๊กคลองแงะ และร่วมออกกำลังกายไท้เก๊ก ด้วยกัน

ณ  โรงเรียนบ้านคลองแงะ

4 กันยายน 2559

ร่วมรำมวยไท้เก๊กตระกูลหยาง  85 ท่า

ร่วมรำพัดไท้เก๊ก กังฟู

เจ้าภาพให้การต้อนรับเสิร์ฟ อาหาร อร่อย  ด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเอง และ  อบอุ่น

 

---------------------------------------------  

 

ถวายพานพุ่มเงิน พุ่มทอง และจุดเทียนชัยถวายพระพร


เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม มหาราชินี

ณ บริเวณหน้าห้าง ลีการ์เดนส์ พลาซ่า ถนนเสน่หานุสรณ์

12 สิงหาคม 2559

ดร.พฤกษ์ พัฒโน รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ถ่ายรูปร่วมกับสมาชิกชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่

---------------------------------------------

ชมรมไท้เก๊ก เทศบาลนครหาดใหญ่ 

จัดโครงการอบรมพัฒนาเรียนรู้ แก่นไท้เก๊กขั้นสูง เพื่อสุขภาพที่ดีเลิศ

หลักสูตรสำหรับระดับแกนนำไท้เก๊ก ทุกชมรม ใน จ.สงขลา

13 - 19 กรกฎาคม 2559

นายวิบูลย์ จารุวงศ์วัฒนา ประธานโครงการ ให้การต้อนรับ ดร.ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ และ อ.มานิต อุดมคุณธรรม

ดร.ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ กล่าวเปิดโครงการพัฒนาแก่นไท้เก๊กขั้นสูง

อ.มานิต  อุดมคุณธรรม วิทยากรบรรยายหลักการไท้เก๊กขั้นสูง

บรรยากาศในการฝึกเรียนไท้เก๊ก -ฝึก  เต็ม และ ว่าง

วันสุดท้ายของการอบรม - ผู้เข้ารับการอบรมพูดถึงประโยชนที่ได้รับจาการฝึกไท้เก๊กขั้นสูง

 

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่ เปิดโครงการสอนไท้เก๊กขั้นสูง สำหรับระดับแกนนำไท้เก๊กทุกชมรมใน จ.สงขลา

เปิดสอนฟรี และไม่ได้ใช้เงินสนับสนุนช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ

-------------------------------------------

อ.มานิต  อุดมคุณธรรม เข้าเยี่ยมชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่  สาขาแสงศรี

อ.มานิต  อุดมคุณธรรม สาธิตการรำไท้เก๊ก ตระกูลหยาง

---------------------------------------------

ชมรมไท้เก๊ก เทศบาลนครหาดใหญ่ 

ร่วมพิธีเนื่องในวันสำเร็จมรรคผล เจ้าแม่กวนอิม

ณ ที่ประดิษฐานพระโพธิสัตว์กวนอิม สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ 

22  กรกฎาคม 2559

---------------------------------------------  

 

 

 

 

 

 

合艾市政府太极拳

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่