ภาพกิจกรรม

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่

ระหว่าง เดือน     สิงหาคม - ธันวาคม 2558

 ---------------------------------------------  

ชมรมไท้เก๊ก เทศบาลนครหาดใหญ่ (แสงศรี)

จัดงานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2559

ณ บริเวณสวนหย่อมหน้าโรงเรียนธิดานุเคราะห์

25 ธันวาคม 2558

 

---------------------------------------------  

ชมรมไท้เก๊ก เทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมกิจกรรม

วางถวายพานพุ่ม และ ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร

เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในวโรกาส 5ธันวามหาราช วันที่ 5 ธันวาคม 2558

ณ บริเวณหน้าห้าง ลีการ์เดนส์ พลาซ่า ถนนเสน่หานุสรณ์

Mr.Viboon Charuwongwatana -President of Hatyai City Municipality Tai Chi Club

คุณวิบูลย์ จารุวงศ์วัตนา ประธานชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่ 

วางถวายพานพุ่ม

 ---------------------------------------------

ร่วมกิจกรรม

งานฉลองครบรอบ 15 ปี ชมรมไทเก๊กมิตรสัมพันธ์เพื่อสุขภาพ เบตง

อ. เบตง จ.ยะลา

24 -25 ตุลาคม 2558

ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง เบตง

เข้าพัก ที่โรงแรมแกรนด์แมนดาริน เบตง

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ณ.ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองเบตง 

ภก.สมยศ  เลิศลำยอง  นายกเทศมนตรีเมืองเบตง กล่าวเปิดงาน ณ ห้องแกรนด์แมนดารินบอลล์รูม  โรงแรมแกรนด์แมนดาริน เบตง

นายวิบูลย์ จารุวงศ์วัฒนา ประธานชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่ ถ่ายภาพร่วมกับ ภก.สมยศ เลิศลำยอง นายกเทศมนตรีเมืองเบตง 

การสาธิต ดาบไท้เก๊ก ตระกูลหยาง 13 ท่า บนเวทีการแสดง จากสมาชิกชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่

สมาชิกไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่ ถ่ายภาพร่วมกับคุณยืนยง ประธานจัดงาน 

สมาชิกไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่ เดินแถวเข้าสนาม

ณ สนามกีฬากาญจนาภิเษก (สวนสาธารณะเทศบาลเมืองเบตง)

ภก.สมยศ  เลิศลำยอง  นายกเทศมนตรีเมืองเบตง กล่าวเปิดการออกกำลังกายไท้เก๊ก

คุณวิบูลย์ จารุวงศ์วัฒนา ถ่ายรูป ร่วมกับคุณมานิต อุดมคุณธรรม

สมาชิก พักผ่อนหย่อนใจ ณ บ่อน้ำพุร้อน เบตง

เที่ยวชม ที่ สวนดอกไม้เมืองหนาว   แห่งเดียวในภาคใต้ - สวนหมื่นบุปผา 勿洞万花 

นมัสการ พระบรมสารีริกธาตุ ที่องค์ พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ ณ วัดพุทธาธิวาส 

ถ่ายรูปกับ ตู้ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุดในโลก สัญลักษณ์ของอำเภอเบตง 

ทานอาหาร ที่   Food Court @  New World Park  , Penang  ประเทศมาเลเซีย 

สักการะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ วัด Kek Lok Si (วัดเขาเต่า ) ปีนัง ประเทศมาเลเซีย

เที่ยวชม ในย่านถนน Armenian  ที่มีชื่อเสียง และเป็นเอกลักษณ์  ของเมืองปีนัง  

แวะช็อป ซื้อ ขนมเปี๊ยะ "  Him Heang "  ที่ ลือชื่อ ของเมืองปีนัง

 ---------------------------------------------  

 

สมาชิกชมรมไท้เก๊ก เทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน วันปลอดรถ ลดโลกร้อน

Hatyai Car Free Day 2015

ยลเมือง ชมวัด สัมผัสธรรมชาติ

20 กันยายน 2558

สมาชิกฯ ถ่ายรูป ร่วม กับ  ดร.ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรี เทศบาลนครหาดใหญ่ 

ณ จุด Start ที่ Central Festival Hatyai

ณ จุด สิ้นสุด ที่ เทศบาลนครหาดใหญ่

---------------------------------------------  

สมาชิกชมรมไท้เก๊ก เทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมกิจกรรม

ถวายพานพุ่มเงิน พุ่มทอง และจุดเทียนชัยถวายพระพร

เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม มหาราชินี

ณ ลานจัตุรัสนครหาดใหญ่ (หน้าหอนาฬิกา) 

12 สิงหาคม 2558

 

---------------------------------------------  

ทีมงาน "รายการที่นี่หาดใหญ่"    

ถ่ายทำ บันทึกเทป วีดิโอ การออกกำลังกายไท้เก๊ก

เพื่อนำออกอากาศ   ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ ไทยทีวี97

ถ่ายทำ ณ อาอารเอนกประสงค์   ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่

18 สิงหาคม 2558

คุณวิบูลย์ จารุวงศ์วัฒนา ประธานชมรมไท้เก๊ก เทศบาลนครหาดใหญ่ เล่าเกี่ยวกับความเป็นมาของไท้เก๊ก

คุณวิบูลย์ จารุวงศ์วัฒนา ประธานชมรมไท้เก๊ก เทศบาลนครหาดใหญ่ สาธิตการรำมวยไท้เก๊ก

 

---------------------------------------------  

ชมรมไท้เก๊ก เทศบาลนครหาดใหญ่ สาขาแสงศรี

ร่วมกิจกรรม

iBegin ชวนฟิน ทั่วไทย

ณ ลานพระรูป ร.5 สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่

22 สิงหาคม 2558

สาธิตการรำไท้เก๊ก

สาธิตการรำไท้เก๊กลมปราณ 18 ท่า

---------------------------------------------  

 

 

 

 

 

 

合艾市政府太极拳

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่