ภาพกิจกรรม

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่

ระหว่าง เดือน     มีนาคม - มิถุนายน 2558

 ---------------------------------------------  

เปิดโครงการ สอนอบรมเผยแพร่พัดไท้เก๊กกังฟู ชุดที่ 1 แก่ แกนนำ และประชาชนทั่วไป

27 เมษายน 2558

ลงทะเบียน

อาหารว่างและเครื่องดื่ม

โต๊ะรับรองบุคคลสำคัญ

นายวิบูลย์  จารุวงศ์วัฒนา ประธานชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่  กล่าวรายงาน

นายวิชิต  พรรณราย รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ประธานในพิธี กล่าวเปิดโครงการอบรมฯ

การแสดงสาธิตการรำพัดไท้เก๊กกังฟู

การแสดงสาธิตการรำดาบไท้เก๊ก 13ท่า

ผู้เข้าร่วมอบรม ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก

---------------------------------------------  

ชมรมไท้เก๊ก เทศบาลนครหาดใหญ่ 

เข้าร่วมงาน  " มหกรรมไท้เก๊กสัมพันธ์ 2558 "

สวนสาธารณะ สะพานหิน  ภูเก็ต

21 - 22 มีนาคม 2558

สมาชิกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ 2 คัน

ลงทะเบียน

ประชุมประธานชมรม ณ อาคาร ICT ภูเก็ต

เดินแถวเข้าไปร่วมงานสังสรรค์ ณ เวทีกลางสะพานหิน

สมาชิก ถ่ายรูปร่วมกับ ดร.สุนันทา ลีเลิศพันธ์ นายกสมาคมไท้เก๊ก (ประเทศไทย) 

       นายวิบูลย์  จารุวงศ์วัฒนา   ประธานชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่ ถ่ายรูปร่วม นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต 

นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวต้อนรับ

นายนิสิต  จันทร์สมวงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

ดร.สุนันทา ลีเลิศพันธ์ นายกสมาคมไท้เก๊ก (ประเทศไทย) กล่าวแสดงความยินดี

นายวิบูลย์ จารุวงศ์วัฒนา ประธานชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่ รับมอบเกียรติบัตร จากนายกสมาคมไท้เก๊ก ประเทศไทย

การแสดงโชว์ลีลาร่ายรำดาบไท้เก๊กกระบวนท่าสืบทอด ตระกูลหยาง จากสมาชิกชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาใดใหญ่ บนเวที

บรรยากาศภายในงานมหกรรมไท้เก๊กสัมพันธ์ 2558 ภูเก็ต ณ เวทีกลางสะพานหิน

------------------------------

วันที่ 22 มีนาคม 2558

นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวเปิดงาน ณ สนามฟุตบอล สะพานหิน

นายวิบูลย์  จารุวงศ์วัฒนา   ประธานชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่ ถ่ายรูปร่วม นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต

สมาชิก ยืน ประจำแถวในสนามเตรียมออกกำลังกาย ไท้เก๊กลมปราณ 18 ท่า

หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมในภาคสนาม

ร้านอาหาร ท่าไทร ซีฟู้ด พังงา

หาดกะรน ภูเก็ต

ถ่ายรูป ร่วมกับ  ดร.สุนันทา ลีเลิศพันธ์ นายกสมาคมไท้เก๊ก (ประเทศไทย) ที่แหลมพรหมเทพ ภูเก็ต

ที่โรงแรมที่พัก  CA Residence 

เดินเที่ยวตลาดสด

ชมเดินเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ต ชมตึกแบบชิโน โปรตุกีส

ทัศนะศึกษาพิพิธภัณฑ์ ภูเก็ตไทยหัว

สะพานสารสิน ภูเก็ต

ชายทะเลบางพัฒน์ จ.พังงา

---------------------------------------------  

 

 

 

合艾市政府太极拳

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่